สารจากประธานกรรมการ

“สื่อที่ดี” คือ ธุรกิจที่ดี


ปี 2557 นับเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมสื่อไทย การเกิดขึ้นของทีวีในระบบดิจิทัล 24 ช่อง นำมาซึ่งโอกาส และ ทางเลือก ทั้งกับผู้รับสื่อ และผู้ประกอบการ เปรียบเสมือนการปลดแอกอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยจากการผูกขาดของระบบสัมปทานคลื่นความถี่ที่มีมานานกว่า 40 ปี

ภายใต้คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ต้องนับว่า “เครือเนชั่น” ได้ขึ้นไปยืนอยู่บน “ยอดคลื่น”ที่ต้องเผชิญทั้งโอกาส และความท้าทายในคราวเดียวกัน ภายหลังชนะประมูลทีวีดิจิทัลถึง 2 ช่อง คือ “เนชั่นทีวี” ช่องข่าว หมายเลข 22 และ NOW ช่องวาไรตี้มาตรฐาน SD หมายเลข 26

หนึ่งปีของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ประโยชน์ตกอยู่กับผู้รับข่าวสารอย่างเห็นได้ชัด การแข่งขันที่รุนแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกรายเร่งพัฒนาคอนเทนท์ เพิ่มมาตรฐาน เพื่อเสนอตัวเป็นตัวเลือกของผู้บริโภค และสำหรับเครือเนชั่น เราภาคภูมิใจยิ่งที่ ดิจิทัลทีวี ทั้งสองช่องของเรา ได้ผ่านขวบปีแรกอย่างสวยงาม

ท่ามกลางสนามแข่งขันร้อนแรง วันนี้ “เนชั่นทีวี” ของเรา ก้าวขึ้นไปอยู่ในลำดับต้นๆ ของดิจิทัลทีวีประเภทช่องข่าว ส่วนน้องใหม่ NOW26 ได้สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น ในแบบฉบับ Biz-Life-Variety และแม้จะเป็นขวบปีแรก แต่ทั้งสองช่องสามารถทำรายได้ในระดับที่น่าพอใจ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางใว้

บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลง “เนชั่น กรุ๊ป” มุ่งมั่นพัฒนาคอนเทนท์ไม่หยุดนิ่ง ปี 2557 เราเร่งลงทุนทั้งในด้านบุคคลากร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พัฒนารูปแบบการนำเสนอ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับเหนือคู่แข่ง

เหนืออื่นใด ความสำเร็จของเนชั่นกรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ หรือ ดิจิทัลทีวีทั้ง 2 ช่อง ล้วนอยู่บนพื้นฐานของ “ศรัทธา” ที่คนไทยมีต่อเนชั่นกรุ๊ปในฐานะ “สื่อคุณภาพ” ตลอด 44 ปีของการก่อตั้ง

ศรัทธาที่ประชาชนมีให้กับความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ ลุ่มลึก และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคนเนชั่น คือ “สินทรัพย์” ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ผลักดันให้เนชั่นกรุ๊ป ก้าวไปข้างหน้าโดยไร้ขีดจำกัด

“ศรัทธา” ที่สื่อเครือเนชั่นได้รับ ไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามวัน “ศรัทธา”ถูกสะสมอยู่ในองค์กรสื่อแห่งนี้หลายทศวรรษ จากแรงสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ จากพนักงานทุกคนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ จากผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกคน ที่ร่วมสนับสนุนนโยบายแห่งความเป็นอิสระ และยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน

กว่า 44 ปี บนเส้นทางวิชาชีพสื่อ ทางเดินของเนชั่นกรุ๊ปไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะธุรกิจสื่อ เป็นธุรกิจที่ยืนอยู่บน “ศรัทธา” นอกจากภารกิจสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ เรายังต้องมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ โจทย์ธุรกิจของเราจึงยากกว่าอุตสาหกรรมอื่น

แต่เราเชื่อเสมอว่า “สื่อที่ดี เท่ากับ ธุรกิจที่ดี”

เราเชื่อว่า ผลประโยชน์ระยะยาวทางธุรกิจ และสังคม เป็นผลประโยชน์เดียวกัน หากสื่อเครือเนชั่นสามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็น “สื่อที่ดี” มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ทั้งด้านธุรกิจ และกองบรรณาธิการ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนธุรกิจ หรือกลุ่มการเมือง ประโยชน์จะตกอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้รับสื่อ ซึ่งก็คือภาคประชาชน

ตราบใดที่ยังรักษาศรัทธาที่ประชาชนมีให้ เรามั่นใจว่า เนชั่นกรุ๊ป จะเติบโตไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าโลกของธุรกิจสื่อจะหันเหไปในทิศทางใด เราพร้อมก้าวสู่ “ยอดคลื่น” เพื่อเผชิญทั้งโอกาส และความท้าทายเสมอ

และนั่นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งกับ องค์กร และสังคม

ก้าวสู่ปีที่ 45 และตลอดไป ทุกลมหายใจอยู่บนหลักยึดที่มั่นคง “สื่อที่ดี คือบ่อเกิดของธุรกิจที่ดี”

ในฐานะผู้สนับสนุนสำคัญ เราหวังว่าท่านจะเห็นด้วยกับเรา

 

สุทธิชัย หยุ่น

ประธานกรรมการ