ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เครือเนชั่น กรุ๊ป

          บริษัท เนชั่น กรุ๊ป ตระหนักดีถึงความสำคัญของสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์และลูกค้าที่ใช้บริการในเครือฯ เราจึงได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับสมาชิกและลูกค้า ผ่านทาง http://crm.nationgroup.com  อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือไปจาก Call Center โทร.02-338-3000 กด 1 และ ww.facebook.com/nationcallcenter สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในเครือเนชั่น กรุ๊ป สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ สถานที่จัดส่งสินค้า วันเริ่มและสิ้นสุดการเป็นสมาชิก โดยการ Log In ผ่าน Email ที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา นอกจากนี้เรามีบริการ Live Chat เพื่อพูดคุยและตอบคำถามให้แก่ท่านสมาชิกและลูกค้า ส่วนกิจกรรมการร่วมสนุกต่าง ๆ เพื่อมอบของรางวัลนั้น เราจะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องผ่านทางเวปไซต์นี้ เพื่อเป็นการขอบคุณท่านสมาชิกและลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้สินค้าและบริการในเครือเนชั่น กรุ๊ป