ประวัติเนชั่น

เนชั่น กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนชั่น กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องการช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเนชั่น กรุ๊ป เป็นบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย

 

 

นอกจากความสำเร็จทางด้านธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ คือการมีส่วนคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ในที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากมาย อาทิ

1. โครงการ “พลิกฟื้น คืนฝัน การศึกษา” โครงการที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ สึนามิ และได้ดำเนินงานต่อมาช่วยเหลือฟื้นฟูสภาวะทางการศึกษากับผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ

2.  โครงการ “รถห้องสมุดเคลื่อนที่” โดยการจัดตั้งมูลนิธิ “ห้องสมุดครอบครัว” ร่วมกับทางสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดที่ขาดแคลน 

จวบจนปัจจุบัน เนชั่น กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของสังคม เป็นที่พึ่งของประชาชนในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป