สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) 

ผู้สร้างสรรค์หนังสือพิมพ์ข่าวทั่วไปรายวันภาษาไทย “คมชัดลึก” หนังสือพิมพ์รายวันที่นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้อ่าน ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารจากทีมงานและคอลัมน์นิสต์ชั้นนำมากประสบการณ์ หลากหลายวงการ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะทำให้ทุกข่าวทุกภาพ ทุกบทความเปี่ยมไปด้วยสีสัน ด้วยการนำเสนอ “ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์” และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม แฝงด้วยสาระ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกครั้ง โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มอบรางวัลชมเชยบทบรรณาธิการดีเด่นประจำปี 2556 ด้วยเหตุผลเนื้อหาสาระของบทบรรณาธิการชิ้นนั้นได้เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมืองเพื่อยุติความรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าของคนในชาติ

ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ได้ปรับปรุงการนำเสนอข่าวให้หลากหลายมิติมากขึ้น พร้อมรายงานพิเศษแบบเจาะลึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนองตอบต่อผู้อ่านรุ่นใหม่ และพร้อมแข่งขันในโลกของข่าวสารที่โซเชียลมีเดีย เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะข่าวสารที่สามารถถึงได้ในทุกชุมชน เพื่อดำรงสถานะของหนังสือพิมพ์เพื่อมวลชนโดยแท้จริง

ผู้ผลิตและจำหน่าย นิตยสาร “เนชั่นสุดสัปดาห์” นิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์เข้มข้น เจาะลึก หลากหลายประเด็นร้อน ด้วยมุมมองที่แตกต่างและได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากผู้อ่าน ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการนำเสนอข่าวด้วยความเป็นกลาง เที่ยงตรง เข้มข้น วิเคราะห์เจาะลึกทุกแง่มุม อย่างสร้างสรรค์ จากคอลัมนนิสต์ชื่อดังมากมาย เพื่อให้ทุกข่าวทุกบทความ ตอบสนองกลุ่มผู้อ่านและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย