งาน Super Super Sale

งาน Super Super Sale

ภาพกิจกรรม ออกบูธรับสมัครสมาชิก ในงาน Super Super Sale ระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2558

ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าแวะชมและทักทายกับบูธเนชั่น กรุ๊ป ในงาน Super Super Sale ได้รับของที่ระลึกเป็นแก้วน้ำ มูลค่า 199 บาท ติดมือ กลับบ้านด้วยนะคะ