งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 20

 เริ่มแล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่ 21/10/2558 - 1/11/2558 อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าไปแวะชมบูธต่าง ๆ ในงาน

 

หนังสือดี ๆ มีคุณภาพรอทุกท่านอยู่ รวมถึงของสมนาคุณและรางวัลต่าง ๆ ของแต่ละสำนักพิมพ์ก็มีให้ทุกท่าน

ได้ร่วมสนุกกันนะคะ