Light for Life

การขี่จักรยานเป็นการออกกำลังที่ดีอย่างหนึ่ง บางท่านชอบขี่จักรยานเพื่อออกกำลัง บ้างก็ขีจักรยานเพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ บ้างก็ขี่จักรยานไปทำงาน แต่สภาพบ้านเมืองปัจจุบัน

http://www.rei.com/ 

ความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้จักรยานยังมีไม่มากนัก เลนเพื่อการขับขี่จักรยานก็ยังไม่มีแบ่งแยกอย่างชัดเจน ยิ่งโดยเฉพาะกับนักปั่นยามราตรี ยิ่งต้องรับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นการมีอุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจึงจำเป็นยิ่งนัก เช่น การติดอุปกรณ์แสงไฟที่ล้อหรือที่ท้ายรถจักรยานเพิ่มเติม การใส่เสื้อแจ๊กเก็ตที่มีระบบสัญญาณไฟ LED ที่มีเซ็นเซอร์ หรือเสื้อที่สะท้อนแสงไฟ ซึ่งอุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะช่วยลดอันตรายจากการปั่นจักรยานยามค่ำคืน นอกจากนี้ต้องไม่ประมาทด้วยนะคะ

ติดสัญญาณไฟท้ายรถ

http://www.brit.co/

ใช้อุปกรณ์เลเซอร์สร้างเลนขึ้นมาให้ผู้ขับขี่ยวดยานท่านอื่นมองเห็นได้

http://awesomeinventions.com

ใส่เสื้อสะท้อนแสง

http://www.etsycom