ท่องเที่ยว (1)

สาธารณรัฐอิตาลี

ประเทศอิตาลี หรือชื่อเต็มว่า สาธารณรัฐอิตาลี เป็นประเทศหนึ่งในยุโรป ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่ง รวมถึงแฟชั่นสวย ๆ ด้วยนะคะ